{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

情色藝術x野性女人

女人們,找回野性吧!直覺、創造力與熱情!

挖掘內心潛意識的迷人魅力,妳,與生俱力!

 

受傳統文化思想束縛,女人的野性受到壓抑與扼殺,JENN LEE 2020春夏要妳喚回內在的原始野性力量!

 

春天到了獻祭女人?

受經典著名芭蕾舞劇–春之祭啟發,JENN LEE 2020春夏化身為野性女人,以螳螂女王為故事主角,莫非是要探討她在性愛時咬掉對方頭的過程嗎?不,2020春夏我們要講的故事並不暴力,卻戲謔。

 

與台灣著名插畫家CHOU YI 周依合作,受藝術家楊喆倉「十一日談–金山」的動物雜交水墨作品啟發,CHOU YI發展出一系列情色前衛插畫,幽默自在得重新詮釋與釋放女性壓抑。